Zorgorganisaties - Teams

Workshops

Zorg & ethiek

Workshop: "Wanneer moet ik mijn grens trekken?"

Een workshop waar medewerkers uit verschillende teams aan kunnen deelnemen.

Doel:
Het gaat zowel om de kennis wat een moreel beraad inhoudt, als om het inzicht en het opdoen van ervaringen aan deze methode m.b.t. het realiseren van goede zorg. Tegelijk wordt hierdoor de weerbaarheid van de medewerker in zijn/haar omgang met morele vragen verhoogd. Eigen ingebrachte casuïstieken worden hierbij ingezet.

Doelstellingen:
• De medewerker weet te benoemen wat het verschil is tussen een waarde en norm;
• De medewerker weet te benoemen wat een morele vraag is;
• De medewerker weet wat de competenties luisteren en sensitief reageren inhouden en kan deze in het kader van het samen zoeken naar een antwoord op de morele vraag; wanneer moet ik mijn grens trekken inzetten.
• De medewerker weet te reflecteren over eigen moreel handelen
• De medewerker maakt kennis met, en doet ervaring op aan een moreel beraad aan de hand van een mix-methode van socratische dialoog en de zogenaamde dilemma methode
• De medewerker is zich bewust dat niet voor elke morele vraag een oplossing is en leert dit voor zichzelf te verdragen.

Meer uitgebreide informatie kunt u aanvragen via onderstaande button "contact opnemen".

Tijdsduur: 2,5 uur inclusief pauze
Aantal deelnemers: Maximaal 10 deelnemers
Prijs: € 529,38

contact opnemen
Workshop

Stappenplan

Stappenplan “zorgen voor jezelf” wordt zowel als workshop en binnen individuele coaching aangeboden.

"Zorgen voor jezelf" brengt de focus terug naar de mens áchter de zorgmedewerker en creëert daardoor bewustwording in hun eigen situatie en handelen daarin.
Ligt er een grens in het zorgen voor de ander? En hoe zorg je daarin ook voor jezelf? Hoe creëer en behoud je deze balans?
Het (opnieuw) leren zorgen voor jezelf brengt deelnemers via een stappenplan naast bewustwording en inzicht de nodige handvatten die makkelijk om te zetten zijn naar de praktijk voor een goede privé- & werkbalans.
Deelnemers van de workshop geven aan dat de herkenning en erkenning in deze workshop mede van waarde is.

Meer uitgebreide informatie kunt u aanvragen via onderstaande button "contact opnemen".

Tijdsduur: : 2 uur
Aantal deelnemers: maximaal 10 deelnemers
Prijs: € 453,75

Contact opnemen
Workshop

Teamdynamiek & IK.

In deze workshop maken teamleden kennis met de 4 gedragsstijlen volgens de DISC-methode en hoe zich dit laat zien bij op zowel persoonlijk- als teamniveau. Bewustwording van eigen manier van handelen en bewegingen binnen het team.

Het geeft het team INZICHT in:
De gedragsstijl welke het dichts bijkomt voor ieder teamlid afzonderlijk.
De verschillende gedragsstijlen die naar voren komen binnen het hele team.
En hoe laat zich dit zien op de werkvloer binnen:
• Teamdynamiek
• Samenwerking
• Effectief communiceren
• Feedback geven en ontvangen
• Rol/taakverdeling

Naast de informatie gaan we hier ook op een luchtige manier mee aan de slag, waarbij humor ook niet zal ontbreken. Het brengt beweging op verschillende vlakken binnen het team met zich mee. Aandacht voor bijvoorbeeld de vraag: wat kun je morgen anders doen als team?

Groepsgrootte: max. 10 personen
Tijdsduur: 3 uur
Prijs: € 605,-

Zoals aangegeven is dit een kennismaking met de gedragsstijlen van DISC. Deze workshop is een mooie voorloper van de DISC teamtraining waarbij ze echt de handvatten meekrijgen om alles in te zetten in de praktijk:

• Handvatten in het benaderen van teamleden en betrokkenen binnen het werkveld.
• Kwaliteiten en valkuilen
• Effectief invullen van rol/taakverdeling
• Communicatie/ feedback geven en ontvangen
• Begrip/respect voor elkaars handelen
• Daardoor (meer) teambonding & werkplezier

Kijk voor meer informatie over de DISC training voor teams in het desbetreffende blok hieronder.

Contact opnemen

Overige

Gedragsstijlen binnen een team

DISC Team training

Een training voor teams volgens de DISC-methode. Ik bied 2 soorten DISC trainingen voor teams aan:
1. DISC training met persoonlijke DISC analyses.
2. DISC training zonder de persoonlijke DISC analyses.

Training-op-maat
Bij een DISC training met persoonlijke DISC analyses (zie uitleg onder desbetreffende kop) krijg je een training op maat, waarbij de 4 gedragsstijlen die DISC laat zien naar voren komen. Naast informatie worden werkvormen ingezet die inzicht geven in eigen handelen en dat van het team.
Alle informatie en grafieken die voortkomen uit deze persoonlijke DISC analyses worden meegenomen in de voorbereiding voor de training. Wat willen ze bereiken met deze training? Welke behoeften zijn er binnen het team en welke veranderingen zouden ze graag willen zien? Wat laat jouw gedragsstijl zien en hoe reageren anderen daarop?

Het geeft het team INZICHT in:
De gedragsstijl welke het dichts bijkomt voor ieder teamlid afzonderlijk
De gedragsstijlen die naar voren komen binnen het hele team
En hoe laat zich dit zien op de werkvloer bij:
• Teamdynamiek
• Samenwerking
• Effectief communiceren
• Feedback geven en ontvangen
• Rol/taakverdeling
• Leerdoelen

Wat brengt deze training naast bovengenoemde inzichten:

• Anders kunnen kijken & handelen
• Handvatten in het benaderen van teamleden en betrokkenen binnen het werkveld.
• Kwaliteiten en valkuilen
• Effectief invullen van rol/taakverdeling
• Communicatie/ feedback geven en ontvangen
• Begrip/respect voor elkaars handelen
• Daardoor (meer) teambonding & werkplezier en voorkomen (langdurig) ziekteverzuim


DISC training met persoonlijke DISC analyses
Voor een training met persoonlijke analyses ontvangen alle deelnemers een online vragenlijst die zij invullen. De antwoorden worden omgezet in een persoonlijke grafiek met daarin de 4 gedragsstijlen, waarvan er 1 het meest naar voren komt. Dit is de meest passende gedragsstijl voor die persoon. Aanvullend hierbij is het persoonlijke uitgebreide rapport wat hen veel inzicht zal geven in eigen handelen, kwaliteiten en valkuilen.

Vóór de DISC training volgt n.a.v. van deze persoonlijke analyse een intake met elk deelnemend teamlid apart. Hierbij neem ik de persoonlijke en teamgerichte vragen of informatie mee naar de training. Zo wordt het een training-op-maat!

Bij een DISC training zonder persoonlijke analyses worden voorbeeld grafieken gebruikt. Inzicht en leermomenten blijven hetzelfde en gericht op het deelnemende team. Tijdens de training wordt duidelijk welk gedragsstijl er op persoonlijk en teamniveau zoal aanwezig zijn.


• Groepsgrootte: min. 4 personen - max. 10 personen
• Tijdsduur: 2 aansluitende dagdelen (ochtend/middag)
• Prijs: afhankelijk van aantal personen met/zonder persoonlijke DISC analyse. Vraag offerte aan via onderstaande button.

Contact opnemen
Zorg & ethiek

Moreel Beraad

Samen met zorgteams en betrokken professionals onderzoek ik hun eigen ingebrachte dilemma casus die zijn ervaren op de werkvloer, in de vorm van een moreel beraad. We gaan op zoek naar antwoord op de vraag wat goede zorg is in die specifieke situatie.

Meer informatie hierover is te vinden onder het blok zorg & ethiek.

Lengte moreel beraad = 2x 2 uur.
1e bijeenkomst = onderzoek naar goede zorg voor ingebrachte dilemma casus
2e bijeenkomst = Evaluatie casus, alternatieven, werkafspraken e.d.
Kosten kunnen opgevraagd worden via onderstaande button.

Contact opnemen

Intervisie begeleiding

Bij intervisie begeleiding ondersteun ik intervisiegroepen bestaand uit collega’s met gelijke functies bij het opstarten van intervisie. Ze leren verschillende intervisie modellen aan, die zij direct in kunnen zetten bij hun actuele casuïstiek. Ook is er aandacht voor de wisselende rolverdeling, veiligheid om te communiceren, omgaan met feedback en het bijhouden van intervisie presentielijsten/rolverdelingen.

Intervisiegroep: minimaal 4 tot maximaal 8 personen.
Tijd: trajectduur van 5 bijeenkomsten van telkens 2 uur per keer.

Intervisie is collegiale ondersteuning en advisering, gericht op het verbeteren van de werksituatie. Leden van de intervisiegroep brengen een eigen casus in vanuit hun actuele werksituatie. Zij zullen dit ook zelf inhoudelijk bespreken, mijn rol ligt op procedure niveau.
Mijn rol als intervisie begeleider:
• Het intervisie-vaardig maken van de intervisiegroep.

• Op procedure niveau:
- Het opstarten van intervisie.
- Aanreiken & begeleiden van de intervisie methoden en de hierbij (afwisselende) rolverdeling.
- Bepalen wat intervisie (niet) is.
- Leren inbrengen van casuïstiek.
- Ondersteuning bij het opstellen intervisie presentielijst met planning van rolverdeling.
- Bewaken veilige & vertrouwde omgeving:
* Intervisiegroep ondersteunen bij het creëren en behouden van een open en leerzaam groepsklimaat in het hier-en-nu.
- Aanleren van feedback geven en ontvangen en het stellen van open vragen.
- Effectief communiceren

“Ik merk dat ik binnen dit intervisiemodel meer bij mezelf stil moet staan om de juiste vragen te kunnen stellen aan de inbrenger.”

“Fijn om met gelijkgestemden een casuïstiek te onderzoeken, ik ervaar hierdoor (h)erkenning en kan mijn leermomenten hiervan meenemen naar mijn eigen werkplek.”


Contact opnemen

Andere gewenste ondersteuning voor teams

In onderling overleg kunnen we kijken naar wat gewenst en mogelijk is.

Zorgmedewerkers

Lees meer

Zorgorganisaties - Teams

Lees meer

Zorgorganisaties - Individueel

Lees meer

Zorg & Ethiek

Lees meer