Zorgorganisaties

Individueel coachtraject

Zorgmedewerkers kunnen door allerlei omstandigheden behoefte hebben aan ondersteuning. Soms op aanvraag van medewerker zelf maar ook via doorverwijzing van bedrijfsarts of leidinggevende. Ik bied coachtrajecten op maat waarin bewustwording van situatie en hun eigen handelen daarin centraal staan. Als beeldend coach, laat ik deelnemers echt zien wat ze doen, waardoor het meer binnenkomt. Ik werk mensgericht en kan me door eigen zorgervaringen goed inleven, waardoor wederzijdse aansluiting snel plaatsvind en de deelnemer zich snel vertrouwd voelt om zich te uiten.

Individuele coachtrajecten kunnen ook aangevraagd worden in combinatie met moreel beraad, groepstraject of workshop. Lengte individueel coachtraject op maat in overleg, minimaal 3 coachinterventies.
Meer info & kosten via onderstaande button.

Individueel coachtraject aanvragen

Groepstraject

Binnen dit traject zoomen zorgteams in op hun team dynamiek & eigenschappen en er is aandacht voor het individu binnen het team. Wie zijn jullie als team? En wie ben jij als individu binnen het team? Hoe goed kennen jullie elkaar als collega, worden alle kwaliteiten ook ingezet? Hoe verloopt de samenwerking en waar ondervind je verbeterpunten? Doel: Bewustwording, verbetering van kwaliteit van samenwerking. Positieve energie & teamspirit. Balans.

Lengte groepstraject = 2x 2 uur
1e bijeenkomst = teamgericht.
2e bijeenkomst = individu binnen het team.
Meer info & kosten via onderstaande button.

Groepstraject aanvragen

Zorg & ethiek

Samen met zorgteams en betrokken professionals onderzoek ik hun eigen ingebrachte dilemma casus die zijn ervaren op de werkvloer, in de vorm van een moreel beraad. We gaan op zoek naar antwoord op de vraag wat goede zorg is in die specifieke situatie. Zie voor meer informatie het hoofdstuk zorg & ethiek.

Lengte moreel beraad = 2x 2 uur.
1e bijeenkomst = onderzoek naar goede zorg voor ingebrachte dilemma casus
2e bijeenkomst = Evaluatie casus, alternatieven, werkafspraken e.d.
Kosten kunnen opgevraagd worden via onderstaande button.

Moreel beraad aanvragen

Vitality Mind Challenge - VMC

VMC is een (online) tool dat preventief wordt ingezet om psychisch verzuim te voorkomen. De zorgmedewerker beantwoord online vragen waarvan de resultaten worden omgezet in een grafiek. Vanuit de VMC wordt kenbaar of er factoren zijn waarop iemand risico loopt. Ook als iemand zich daar niet van bewust is. Tevens laat het zien waar je kracht zit en waar nog winst uit te halen valt. Er worden 20 factoren gemeten, waaronder de factor stress management. Samen met de medewerker bespreek ik de grafiek tijdens een terugkoppel gesprek. Indien er meerdere vervolggesprekken nodig zijn kan dit in gezamenlijk overleg.

Meer info & kosten via onderstaande button.

VMC aanvragen

Stappenplan - Zorgen voor jezelf

De workshop "zorgen voor jezelf" brengt de focus terug naar de mens áchter de zorgmedewerker en creërt daardoor bewustwording in situaties en inzicht in eigen handelen. Het (opnieuw) leren zorgen voor jezelf brengt deelnemers via een stappenplan naast bewustwording en inzicht de nodige handvatten die makkelijk om te zetten zijn naar de praktijk voor een goede privé-werk balans. Deelnemers geven aan dat de herkenning en erkenning in deze workshop mede van waarde is.

Lengte workshop = 2 uur.
Meer info & kosten via onderstaande button.

Stappenplan - Zorgen voor jezelf aanvragen

Corona nazorg zorgmedewerkers

Bijeenkomsten voor medewerkers die corona hebben gehad of te maken hebben met de nasleep ervan. Onder genot van koffie/thee onderlinge ervaringen uitwisselen. Kan thema gericht.

Ontstaan op verzoek van zorgmedewerkers die behoefte hadden ervaringen te delen met lotgenoten. Herkenning/erkenning.
Lengte bijeenkomst = 2 uur.
Meer info & kosten via onderstaande button.

Corona nazorg zorgmedewerkers aanvragen

Zorgmedewerkers

Lees meer

Zorgorganisaties

Lees meer

Zorg & Ethiek

Lees meer