Hart voor zorgmedewerkers.

Bij mij staat het welzijn van medewerkers in zorgorganisaties centraal. En daarmee ook de vitaliteit van een zorgorganisatie!

Zorgorganisaties staan in deze tijden voor forse uitdagingen:

  • Toenemende werkdruk
  • Zorgzwaarte
  • Personeelstekorten
  • Ziekteverzuim
  • Uitstroom medewerkers

Ik draag preventief bij om o.a. ziekteverzuim te voorkomen of terug te dringen.

Zorgorganisaties

Als neutraal vertrouwenspersoon bied ik naast een luisterend oor en emotioneel/mentale ondersteuning een totaal pakket voor de individuele zorgmedewerker en zorgteams om ziekteverzuim te voorkomen of te verkorten. Naast coaching is er de extra service voor de individuele zorgmedewerker dat bijdraagd aan verdieping van de coaching, waardoor balans en werkplezier weer naar de voorgrond treden. Klik op "lees meer" voor mijn diensten.

Lees meer
Zorgorganisaties

Zorg & Ethiek

Samen met zorg- & behandelteams onderzoek ik ethische vraagstukken en dilemma’s die zij ervaren op de zorgvloer. Eigen ingebrachte reële casussen worden d.m.v. een moreel beraad onder de aandacht gebracht om een antwoord te krijgen op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is. Individuele ethische vraagstukken of dilemma's worden privé onderzocht binnen een coachsessie.

Lees meer
Zorg & Ethiek