Hart voor zorgmedewerkers.

Ze hebben passie voor hun werk! Oog voor het welzijn en gezondheid van de medemens. Professioneel, staan altijd klaar voor anderen, echte aanpakkers en hebben voor vrijwel alles wel een oplossing. De intentie is goed, maar wanneer prioriteiten niet meer bij henzelf liggen omdat de verantwoordelijkheid/ zorg voor het welzijn van de ander vóór henzelf gaat, kan het op den duur aan gaan voelen als een last waardoor er geen gezonde balans meer is.

Vitale zorgmedewerkers.

Bij mij staat de zorgmedewerker centraal. Ik breng de focus weer terug naar henzelf, maak ze bewust van hun situatie en eigen handelen daarin. Een pas op de plaats om zichzelf weer op hun eigen prioriteitenlijst te zetten. Samen onderzoeken we de mogelijkheden die leiden naar hun gewenste situatie. Ik werk beeldend, laagdrempelig, mensgericht en coach op maat ter preventie of verkorting van ziekteverzuim of ter ondersteuning bij reintegratie op de werkvloer. Balans, rust, inzichten, handvatten en positieve flow om naast persoonlijke ontwikkeling ook goede professionele zorg te kunnen blijven verlenen. 

Zorgorganisaties

Als neutraal vertrouwenspersoon bied ik naast een luisterend oor en emotioneel/mentale ondersteuning een totaal pakket voor de individuele zorgmedewerker en zorgteams om ziekteverzuim te voorkomen of te verkorten. Naast coaching is er de extra service voor de individuele zorgmedewerker dat bijdraagd aan verdieping van de coaching, waardoor balans en werkplezier weer naar de voorgrond treden. Klik op "lees meer" voor mijn diensten.

Lees meer
Zorgorganisaties

Zorg & Ethiek

Samen met zorg- & behandelteams onderzoek ik ethische vraagstukken en dilemma’s die zij ervaren op de zorgvloer. Eigen ingebrachte reële casussen worden d.m.v. een moreel beraad onder de aandacht gebracht om een antwoord te krijgen op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is. Individuele ethische vraagstukken of dilemma's worden privé onderzocht binnen een coachsessie.

Lees meer
Zorg & Ethiek