Over Inge

Coach

Mens en gedrag hebben me altijd geïnteresseerd, het coachen past daarom ook helemaal bij mij. De keuze om opleidingen tot professional coach & energetisch coaching te volgen kwam dan ook niet onverwacht. Vanaf 2002 ben ik gaan coachen naast mijn baan in de zorg. Na 30 jaar werken op de zorgvloer (gehandicapten- & ouderenzorg) besloot ik het werken in de zorg & coaching te combineren. Met passie en veel plezier ondersteun ik - als externe coach - zorgmedewerkers die een coachvraag hebben.

"Inge heeft jarenlang in de zorg gewerkt en weet wat welke dilemma's er in de zorg kunnen spelen. Dat praat makkelijk, ik hoefde niets uit te leggen."

Ervaringen

Als voortrekker van Belevingsgerichte zorg heb ik me vooral bezig gehouden met het mensgericht werken, samen met zorgteams onderzoeken welke zorg het beste past en mogelijk is bij de beleving en individuele behoefte van de cliënt. Fantastisch om de mens áchter de handicap of dementie te ontmoeten. Moreel Beraad heb ik mogen implementeren binnen een zorgorganisatie en als gespreksleidster Moreel Beraad onderzocht ik met zorgteams en betrokken deskundigen naar een antwoord op de vraag wat nu goede zorg is binnen hun eigen ingebrachte ethische dilemma’s. 

Op persoonlijk vlak weet ik wat het is om stilgezet te worden, o.a. door een kop-staart botsing. Ik heb ervaren hoe het is om stil te moeten staan (liggen) terwijl de wereld om me heen doordraaide. Waarin ik van alles wilde doen, maar mijn lijf hierin niet mee kon gaan. Opbouwen/revalideren vanuit pijn naar mijn gewenste situatie heeft heel wat jaren ervaring opgeleverd (grensbewaking, keuzes maken, omgaan met emoties en prioriteiten stellen) die ik nu als positieve input meeneem in mijn manier van coaching. 

Deze ervaringen maken dat ik mijn eigen persoonlijke manier van coachen heb kunnen creëren dat goed aansluit bij de coachvraag van zorgmedewerkers. Bewustwording staat bij mij centraal, door het hebben van inzicht in je situatie en eigen handelen daarin, kun je weer toewerken naar je gewenste situatie. Als beeldend coach zet ik de situatie die ik hoor van medewerkers, om naar een schets zodat deze echt zichtbaar wordt.

"De schets was best confronterend maar tegelijkertijd erg verhelderend waardoor het écht binnenkwam!"

Missie - Visie

Mijn missie is zorgmedewerkers weer bewust te maken dat zij er óók toe doen door ze stil te laten staan bij zichzelf. De focus die veelal ligt bij het zorgen voor anderen, terug te halen naar hun eigen (wel) zijn; de mens áchter de zorgmedewerker. Om vanuit die basis te onderzoeken hoe ze een goede passende balans kunnen creëren en behouden in de zorg naar anderen toe. Hierbij zet ik het (opnieuw) leren zorgen voor jezelf stappenplan in.

Mijn visie: om balans te houden in het zorgen voor anderen en het (wel)zijn van jezelf is het goed om regelmatig bij jezelf stil te gaan staan. Je bewust te zijn van je eigen handelen, normen & waarden en overtuigingen. Je hebt niet altijd grip op wat je overkomt, maar wel op hoe je daar naar handelt. Als je je bewust bent van je eigen beweegredenen van je handelen waarin je vastloopt, kun je het ook weer omzetten naar de voor jou gewenste situatie.

Expertise

  • Professional Coach Zorgsector: emotionele/mentale ondersteuning zorgmedewerkers.
  • VMC Coach – Vitality Mind Chalenge: preventie stress & burn-out out, ondersteuning IC medewerkers.
  • Covid19frontlinie coach: Sterk in je werk, ondersteuning van zorgmedewerkers tijdens 1e & 2e covidgolf.
  • Gesprekleidster Moreel Beraad; ethische dilemma’s met zorgteams en betreffende professionals onderzoeken.
  • Voortrekker Belevingsgerichte zorg: zorgteams meenemen in het mensgericht denken en werken.
  • Intuïtief/energetisch coaching: reader - healer - docent intuïtieve ontwikkeling'.
  • Gespreksleidster Alzheimer Café: Alzheimer Nederland – regio Oost Gelderland.

Ben jij een zorgmedewerker en ben je benieuwd naar de coach ervaringen andere zorgmedewerkers, lees dan hun reacties onder "ervaringen" op deze site. Meer weten? Ik maak graag kennis met je:

Inge Eekelder – Coach Zorgsector
info@inge-eekelder.nl
0628905953