Individueel

werk- & privébalans

Individuele coaching

“Ik kom er niet uit, blijf maar rondlopen en kan het niet oplossen, het voelt als falen!”

Een zin dat ik regelmatig hoor tijdens intakes. Het te lang doorlopen omdat het aanvragen van ondersteuning als drempel ervaren wordt. Deze drempel wordt vrijwel niet meer ervaren als de coaching eenmaal begonnen is.

Individuele coaching kan zowel online als fysiek plaatsvinden. Coaching kan aangevraagd worden via doorverwijzing van bijvoorbeeld een bedrijfsarts of leidinggevende binnen een zorgorganisatie.

Tijdens een intake bekijken we welk traject er bij de aangegeven coachvraag past.

Opzet coachtrajecten:
• Bewustwording van eigen situatie en handelen hierin
• Omzetten van inbreng medewerker naar visuele schets
• Stappenplan zelfzorg
• Gedragsverandering
• Kwaliteiten/valkuilen/uitdagingen

Wat brengt het de medewerker:
• Gehoord en gezien worden door een neutraal persoon
• Duidelijkheid/overzicht
• Handvatten om zelf “de draad weer op te pakken”.
• Beter in staat eigen keuzes te maken, leven op eigen wijze te leiden (regie) en weer kunnen genieten.
• Werk- & privé balans
• Rust, veerkracht, positieve energie, werkplezier.

Wat brengt het de organisatie:
• Vitaliteit en veerkracht bij de medewerkers
• Voorkoming of verkorten ziekte verzuim
• Goede kwaliteit van samenwerking en zorgverlening
• Werkplezier
• Medewerkers voelen zich ondersteund door organisatie, positief beeld ook naar buiten toe.

Meer weten over de individuele coachtrajecten, ik informeer je er graag over.

Contact opnemen
Welzijn & gezondheid

Stappenplan

Stappenplan “zorgen voor jezelf” wordt zowel individueel als in workshop vorm aangeboden.

"Zorgen voor jezelf" brengt de focus terug naar de mens áchter de zorgmedewerker en creëert daardoor bewustwording in hun eigen situatie en handelen daarin.
Ligt er een grens in het zorgen voor de ander? En hoe zorg je daarin ook voor jezelf? Hoe creëer en behoud je deze balans?
Het (opnieuw) leren zorgen voor jezelf brengt deelnemers via een stappenplan naast bewustwording en inzicht de nodige handvatten die makkelijk om te zetten zijn naar de praktijk voor een goede privé-werk balans.

Lengte workshop = 2 uur.
Lengte coaching individuele stappenplan = 1 uur.

Contact opnemen
Gedragsstijlen & motivatie

DISC & drijfveren analyse

DISC analyse
Laat zien welke gedrag (hoofd)stijl het meest bij de medewerker naar voren komt, waardoor de medewerker zichzelf (nog) meer leert begrijpen. Dit is prima te koppelen aan persoonlijke leerdoelen.

In het rapport is er aandacht voor:

Jezelf begrijpen
• Algemene kenmerken
• Je sterke punten
• Je motivaties
• Jouw hoofdstijl in grafieken en omschrijving
• Communicatieplan voor de verschillende gedragsstijlen (binnen het team)
• Jouw responsstijl & jouw basisstijl

8 key soft skills:
Prestatie gericht - Resultaat gericht – Taakgericht - Organisatie gericht – Samenwerkend – Dienstbaar – Oplossingsgericht – Communicatief.
Algemene informatie

Drijfveren analyse:
Maakt medewerker bewust van zijn/haar eigen drijfveren en motivatie. Hun kracht en minder effectieve gebieden.
In het rapport is er aandacht voor:
Meting van zeven dimensies van drijfveren:
Ethische – Zakelijke – Individualistische – Politieke – Sociaal – Ideële – Intellectuele

Eigen drijfveren:
Alle drijfveren worden vaak wel ingezet, maar welke komt er bovenuit en welke worden minder gebruikt. Hoe kun je dit inzetten in je werk- & privéleven.

DISC laat 4 verschillende gedragsstijlen zien. Van elke stijl herkennen we wel iets in ons zelf. 1 Stijl komt bij een ieder meer naar voren, dat is je hoofdstijl. Ook leer je hoe je andere gedragsstijlen het beste kunt benaderen via een communicatieplan.

Voor de DISC- & Drijfveren analyse wordt een online vragenlijst toegestuurd. Aan de hand van de gegeven antwoorden worden grafieken en een uitgebreid gepersonaliseerd rapport opgesteld.

Je kunt de DISC- & Drijfveren analyse beide tegelijk aanvragen, maar je kunt ze ook afzonderlijk doen.

Contact opnemen
Sensitiviteit & zorg.

Gevoelsmens in de zorg.

Sensitiviteit & zorg ....die extra antenne voor sferen, harmonie en disharmonie. Direct weten hoe het met iemand gaat? Gevoelig voor prikkels en vermoeid. Ze zijn er, medewerkers die (hoog) sensitief zijn.

Een prachtige kwaliteit - zeker in de zorgsector – maar ook lastig als je als medewerkers niet weet hoe je daar mee om kunt gaan. Ze worden niet altijd begrepen en dat kan gevoel van onzekerheid triggeren maar ook maken dat ze zich binnen een team eenzaam kunnen voelen. Prikkels kunnen zo pittig binnenkomen dat niet meer te onderscheiden is wat van henzelf is of van anderen afkomstig is. Dit kan erg verwarrend werken.

Ik leg medewerkers uit wat kenmerken zijn van een gevoelsmens en geef daarbij aan waarin ze verschillen op gevoelsniveau van anderen. Door daarnaast ervaringsvoorbeelden hierbij te geven gaan vaak kwartjes vallen. Ik leer ze hiermee om te gaan en geef een basis over het zorgen hierin voor jezelf. Zodat ze dit in de praktijk kunnen inzetten.

contact opnemen

Extra Service

Binnen elk individueel coachtraject is er voor elke deelnemer een extra service toegevoegd. Dit betreft een online beveiligde...

Lees meer

Individueel

Lees meer

Zorg & Ethiek

Lees meer

Teams

Lees meer

Workshops

Lees meer