Teams

Gedragsstijlen binnen een team

DISC Team training

Een training voor teams volgens de DISC-methode. Ik bied 2 soorten DISC trainingen voor teams aan:
1. DISC training met persoonlijke DISC analyses.
2. DISC training zonder de persoonlijke DISC analyses.

Training-op-maat
Bij een DISC training met persoonlijke DISC analyses (zie uitleg onder desbetreffende kop) krijg je een training op maat, waarbij de 4 gedragsstijlen die DISC laat zien naar voren komen. Naast informatie worden werkvormen ingezet die inzicht geven in eigen handelen en dat van het team.
Alle informatie en grafieken die voortkomen uit deze persoonlijke DISC analyses worden meegenomen in de voorbereiding voor de training. Wat willen ze bereiken met deze training? Welke behoeften zijn er binnen het team en welke veranderingen zouden ze graag willen zien? Wat laat jouw gedragsstijl zien en hoe reageren anderen daarop?

Het geeft het team INZICHT in:
De gedragsstijl welke het dichts bijkomt voor ieder teamlid afzonderlijk
De gedragsstijlen die naar voren komen binnen het hele team
En hoe laat zich dit zien op de werkvloer bij:
• Teamdynamiek
• Samenwerking
• Effectief communiceren
• Feedback geven en ontvangen
• Rol/taakverdeling
• Leerdoelen

Wat brengt deze training naast bovengenoemde inzichten:

• Anders kunnen kijken & handelen
• Handvatten in het benaderen van teamleden en betrokkenen binnen het werkveld.
• Kwaliteiten en valkuilen
• Effectief invullen van rol/taakverdeling
• Communicatie/ feedback geven en ontvangen
• Begrip/respect voor elkaars handelen
• Daardoor (meer) teambonding & werkplezier en voorkomen (langdurig) ziekteverzuim


DISC training met persoonlijke DISC analyses
Voor een training met persoonlijke analyses ontvangen alle deelnemers een online vragenlijst die zij invullen. De antwoorden worden omgezet in een persoonlijke grafiek met daarin de 4 gedragsstijlen, waarvan er 1 het meest naar voren komt. Dit is de meest passende gedragsstijl voor die persoon. Aanvullend hierbij is het persoonlijke uitgebreide rapport wat hen veel inzicht zal geven in eigen handelen, kwaliteiten en valkuilen.

Vóór de DISC training volgt n.a.v. van deze persoonlijke analyse een intake met elk deelnemend teamlid apart. Hierbij neem ik de persoonlijke en teamgerichte vragen of informatie mee naar de training. Zo wordt het een training-op-maat!

Bij een DISC training zonder persoonlijke analyses worden voorbeeld grafieken gebruikt. Inzicht en leermomenten blijven hetzelfde en gericht op het deelnemende team. Tijdens de training wordt duidelijk welk gedragsstijl er op persoonlijk en teamniveau zoal aanwezig zijn.


• Groepsgrootte: min. 4 personen - max. 10 personen
• Tijdsduur: 2 aansluitende dagdelen (ochtend/middag)
• Prijs: afhankelijk van aantal personen met/zonder persoonlijke DISC analyse. Vraag offerte aan via onderstaande button.

Contact opnemen
Zorg & ethiek

Moreel Beraad

(Zie uitgebreide informatie onder het blok zorg & ethiek.)

Samen met zorgteams en betrokken professionals onderzoek ik hun eigen ingebrachte dilemma casus die zijn ervaren op de werkvloer, in de vorm van een moreel beraad. We gaan op zoek naar antwoord op de vraag wat goede zorg is in die specifieke situatie.

Lengte moreel beraad = 2x 2 uur.
1e bijeenkomst = onderzoek naar goede zorg voor ingebrachte dilemma casus
2e bijeenkomst = Evaluatie casus, alternatieven, werkafspraken e.d.
Kosten kunnen opgevraagd worden via onderstaande button.

contact opnemen
Support

Intervisie begeleiding

Bij intervisie begeleiding ondersteun ik intervisiegroepen bestaand uit collega’s met gelijke functies bij het opstarten van intervisie. Ze leren verschillende intervisie modellen aan, die zij direct in kunnen zetten bij hun actuele casuïstiek. Ook is er aandacht voor de wisselende rolverdeling, veiligheid om te communiceren, omgaan met feedback en het bijhouden van intervisie presentielijsten/rolverdelingen.

Intervisiegroep: minimaal 4 tot maximaal 8 personen.
Tijd: trajectduur van 5 bijeenkomsten van telkens 2 uur per keer.

Intervisie is collegiale ondersteuning en advisering, gericht op het verbeteren van de werksituatie. Leden van de intervisiegroep brengen een eigen casus in vanuit hun actuele werksituatie. Zij zullen dit ook zelf inhoudelijk bespreken, mijn rol ligt op procedure niveau.
Mijn rol als intervisie begeleider:
• Het intervisie-vaardig maken van de intervisiegroep.

• Op procedure niveau:
- Het opstarten van intervisie.
- Aanreiken & begeleiden van de intervisie methoden en de hierbij (afwisselende) rolverdeling.
- Bepalen wat intervisie (niet) is.
- Leren inbrengen van casuïstiek.
- Ondersteuning bij het opstellen intervisie presentielijst met planning van rolverdeling.
- Bewaken veilige & vertrouwde omgeving:
* Intervisiegroep ondersteunen bij het creëren en behouden van een open en leerzaam groepsklimaat in het hier-en-nu.
- Aanleren van feedback geven en ontvangen en het stellen van open vragen.
- Effectief communiceren

“Ik merk dat ik binnen dit intervisiemodel meer bij mezelf stil moet staan om de juiste vragen te kunnen stellen aan de inbrenger.”

“Fijn om met gelijkgestemden een casuïstiek te onderzoeken, ik ervaar hierdoor (h)erkenning en kan mijn leermomenten hiervan meenemen naar mijn eigen werkplek.”


contact opnemen

Ander gewenste ondersteuning voor teams.

Wenst u andere ondersteuning voor uw team(s)? 

In onderling overleg kunnen we kijken naar wat gewenst en mogelijk is.

Extra Service

Binnen elk individueel coachtraject is er voor elke deelnemer een extra service toegevoegd. Dit betreft een online beveiligde...

Lees meer

Individueel

Lees meer

Zorg & Ethiek

Lees meer

Teams

Lees meer

Workshops

Lees meer