×

Privacycentrum

Privacy verklaring Inge Eekelder - TeamCoach Zorg

10 Februari 2020

 

Uw privacy is voor Inge Eekelder - TeamCoach Zorg van groot belang. Zij houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij mijn praktijk en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik doe met de informatie die ik over u te weten kom bij de diensten die ik verzorg.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van u bijhoudt, neem dan contact op met Business Café, zie hiervoor de gegevens op de website; www.business-cafe.nl of onderaan deze pagina.

Intake gesprekken.

Het formulier dat u invult met persoonlijke gegevens en informatie wordt zorgvuldig bewaard in een (archief)map in een afgesloten box. Deze afgesloten box staat in een kast met afgesloten deuren die met een sleutel dichtgedraaid moeten worden.

Uw intake formulier gebruik ik bij voorbereidingen van coachtrajecten en voor het maken van verslagen. De verslagen worden toegevoegd aan uw intakeformulier in de archiefmap. Ik bewaar uw verslagen tot uw coachtraject is afgesloten en 7 jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Factuur.

Uw factuur is voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Deze facturen zijn ook van belang voor de jaarlijkse aangifte bij de belasting. Dat maakt dat deze gegevens kunnen worden ingezien door mijn accountant.

Contactformulier.

Via het contactformulier op de website kunt u mij vragen stellen of andere mededelingen doen.

Hiervoor gebruik ik uw email adres die u daarvoor opgeeft om uw vraag te kunnen beantwoorden. Uw email adres is opgeslagen in een klantenbestand en wordt gebruikt voor het versturen van de factuur. Tevens kan uw email adres gebruikt worden voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen.

Inge Eekelder - TeamCoach Zorg geeft uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij u daar zelf toestemming voor gegeven heeft. Of als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wanneer de website van Inge Eekelder - TeamCoach Zorg wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, rectificeren en verwijderen van uw gegevens – Artikel 13

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact metInge Eekelder - TeamCoach Zorg opnemen. Dit geldt ook voor het rectificeren of verwijderen van uw gegevens. Contact opnemen kan via de contactpagina op de website.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Inge Eekelder - TeamCoach Zorg heeft en wat ik daarmee doe.
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die Inge Eekelder - TeamCoach Zorg heeft
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat Inge Eekelder - TeamCoach Zorg zeker weet dat ze geen gegevens van de verkeerde persoon aanpast of verwijderd.

Klacht indienen.

Als u vindt dat Inge Eekelder - TeamCoach Zorg u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Inge Eekelder - TeamCoach Zorg is aangesloten bij de NOBCO en werkt volgens de Internationale Ethische Code (IEC). Bij klachten zal ik me onderwerpen aan het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden. De IEC is op de website van Inge Eekelder - TeamCoach Zorg te vinden.

Bekijk hier de NOBCO Internationale ethische code

Contactgegevens.

Inge Eekelder - TeamCoach Zorg

www.inge-eekelder.nl

info@inge-eekelder.nl

06905953

Contact

Inge Eekelder - Coach Zorgsector
Groenlo

06 28905953
info@inge-eekelder.nl


KvK: 60790490
KvK voor Centraal Gelderland

Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten
Vergeet uw naam niet.
Vergeet uw telefoonnummer niet.
Vergeet uw e-mailadres niet.
Privacycentrum | Copyright by Inge Eekelder - Coach Zorgsector